Lumon Oy

Profiilien tarkka katkaisupituus ja koneistusten paikat on varmistettu käyttämällä lineaariservotekniikkaa. Tällä välyksettömällä tekniikalla voidaan varmistaa saman tarkkuuden säilyminen koko koneen elinkaaren ajan ilman mitään välyskompensointia. Tekniikka mahdollistaa myös suuret kiihtyvyydet ja kappaleen siirtonopeudet (max 8 m/s).

Lumonille syksyllä 2020 toimitettu sahalinja sisältää myös automaattiset käsittelylaitteet sekä syötettävälle aihiolle että valmiille lopputuotteelle. Linjan lopussa lopputuote käännetään haluttuun asentoon ja paikkaan.

www.lumon.fi

Korsu Ovet Oy

Työstökeskuksessa on kaksi työstökaraa sekä työkalumakasiini, josta työkalu voidaan vaihtaa samanaikaisesti kahdelle karalle.

Konetoimitukseen kuuluivat myös kuljettimet koneen eteen ja taakse.

www.korsuovet.fi

Suomen Visor Oy

Profiiliaihiot nostetaan valmistuslinjan syöttökasettiin. Kone sahaa samanaikaisesti neljää profiiliaihiota rinnakkain ja optimoi tuotantoerän siten, että hukka jää mahdollisimman pieneksi.

Katkaistuihin profiileihin lisätään varusteluosat. Osat kiinnitetään linjassa automaattisesti profiileihin. Valmiiseen lopputuotteeseen tehdään lasermerkintä linjan lopussa.

www.visor.fi

Charmia Group Oy

Robottisolun keskeisinä toimintoina ovat nopealla lineaariradalla liikkuva KUKA-robotti ja monipuolinen konenäköjärjestelmä. Järjestelmällä ladelmasta tunnistetaan kappaleet, verrataan tunnistetietoa tuotannonohjauksesta saatavaan tietoon ja lavataan sen mukaisesti joko suoraan tai automaattisesti paikoittavan välivaraston kautta.

Robottisolussa on sovellettu Siipotecin patentoimaa tekniikkaa, joka mahdollistaa kaikkien saatavilla olevien värisävyjen häiriöttömän käsittelyn. Myös poiminnassa käytetyssä imutarttujassa on mukana tekniikkaa, joka on räätälöity tähän toteutukseen soveltuvaksi.

www.charmia.fi

Kaskipuu Oy

Kaskipuu Oy on rakentanut Viitasaaren tehtaansa ikkunatuotantoon tehokkaan, modernia ja ennakkoluulotonta tekniikkaa hyödyntävän tuotantolinjan. Valmistuksessa sovelletaan uusia menetelmiä kuitenkin perinteitä kunnioittaen, kuten Kaskipuun tuotteissa ja toiminnassa aiemminkin.

Siipotec on ollut mukana Viitasaaren tehtaan automatisoinnissa vuodesta 1995 alkaen. Toimitukset ovat sisältäneet mm. CNC-työstökeskuksia. Koneiden yksityiskohtaisempi kuvaus ei ole mahdollista liikesalaisuuden vuoksi.

www.kaski.fi