EXEMPEL PÅ KUNDER

Kaskipuu Oy

Kaskipuu Oy har byggt en effektiv produktionslinje med modern och fördomsfri teknik för sin fönsterproduktion i Viitasaari anläggning. Nya metoder tillämpas i fönstertillverkning, men med respekt för traditionerna, såsom det har varit fallet också tidigare med tanke på Kaskipuus produkter och verksamhet.

Läs mer
Oy Kohiwood Ltd

Kohiwood har två limskivaanläggningar i Soini. Anläggningarnas tillverkningskapasitet är 25 000 m3 limskivor per år. När det gäller kostnadseffektivitet, kan Kohiwood konkurrera med länder med lägre arbetskraftskostnader, men ändå med hög kvalitet och ekologiskt hållbart nyttjande.

Läs mer
UAB Singlis Ltd

UAB Singlis är en litauisk agenturaffär som är verksam som importör av maskin- och bladteknologi. Affären har cirka 60 professionella i sin tjänst och huvuddelen av dess kunder är verksamma i tillverkning av möbler, såsom underleverantörer av IKEA.

Läs mer

HUNDRATALS LÖSNINGAR FÖR ATT FRÄMJA PRODUKTIONSAUTOMATION

De lösningar som levererats av oss är funktionssäkra och hållbara. Vi har tiotals år av erfarenhet med olika lösningar inom produktionsautomation.

Kompetens och personalresurser av Apex Automation, som är ansvarig för programvarustöd, garanterar en snabb tjänst.

Underhållsavtalet innehåller regelbundna underhåll och de vanligaste reservdelarna. Därtill möjliggör vår egen bearbetningstjänst snabba leveranser av reservdelarna.

RISKFRITT VAL

Hållbara, inhemska lösningar till produktionsautomation

Läs mer

TA KONTAKT!

Vill du gå med i våra nöjda kunder?

Kontaktuppgifter