Byggarbetet framskrider snabbt

I Kalajoki framskrider tillbyggandet av vår produktionsanläggningar med rasande fart. Byggarbetet har nu pågått i en vecka.

Vi ska utöka våra produktionsanläggningar

Vi ska utöka våra produktionsanläggningar i Kalajoki i syfte att ha mer utrymme för våra produktionslinjer.  Byggarbetet börjar på våren 2021. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (NMT-centralen) har beviljat utvecklingsunderstöd till vårt företag för denna investering, högst 30 %.

ERUF-emblem på svenskaKuvahaun tulos haulle Rakennerahasto hävkraft

Siipotec lämnade in patentansökningar

I fjol lämnade vi in fyra patentansökningar för att skydda våra maskinuppfinningar och -lösningar. Patent är en ensamrätt på grund av vilken uppfinnaren kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Ett patent skyddar den uppfinning som definierats i patentkraven. I Finland beviljas patent av Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Kankaanpää till vår underhålls- och servicechef

Harri Kankaanpää från Kalajoki har valts till Siipotecs underhålls- och servicechef från och med den 15 oktober 2020. Harri har många års erfarenhet av att arbeta, till exempel, som produktions- och utvecklingstekniker. Han är ansvarig för underhålls- och serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar.

Vi välkomnar honom till vårt team!

Siipotec skall investera i en ny CNC-bearbetningsmaskin

NTM-Centralen in Norra Österbotten har beviljat understöd för Siipotec Oy för att investera i en CNC-bearbetningsmaskin med vertikal spindel. Europeiska regionala utvecklingsfonden är också inblandad i finansieringen. Stödet är begränsat till 35 procent av de stödberättigande utgifterna. Maskinen kommer att köpas före mars 2020.

ERUF-emblem på svenskaKuvahaun tulos haulle Rakennerahasto hävkraft

 

Nya kontakter från LIGNA

Vårt företag var med på LIGNA-mässa som utställare i Hannover, Tyskland. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter. Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!Foto: Petri Puttonen

Siipotec på Ligna

Vårt företag skall vara med på Ligna-mässa som utställare 27.5. – 31.5.2019 i Hannover, Tyskland.

Vällkomna att besöka på vår mässavdelning: Hall 11, F21!