En ny såglinje för Lumon

Siipotecs nyckelfärdig leverans omfattar alla projektfaser från behovskartläggning ända till planering, installation, användarutbildning och underhållstjänster. På bilden utbildas arbetarna för använding av såglinjen, som levererades till Lumons spanska fabrik i början av Juli.

Siipotec Oy kommer att delas

Siipotec Oy kommer att delas till två separata bolag den 30 april 2022. Den ena bedriver näringsverksamhet och den andra äger fastigheter. Ägandet av båda bolagen förblir detsamma som i det ursprungliga bolaget. Affärsverksamheten kommer att fortsätta oförändrad och sköts av den nuvarande, yrkeskunniga personalen.

Med hänsyn till och utifrån denna delning kommer Siipotec Oy:s FO-nummer att ändras. Alla ansvar och skyldigheter relaterade till affärsverksamheten hos Siipotec Oy (1025515-4) tillsammans med dess personal och kontrakt kommer att övergå till Siipotec Oy (3251960-8) i sin helhet och på samma villkor. Alla ansvar och skyldigheter relaterade till fastigheter kommer däremot att övergå till Siipo Estate Oy (2244295-0).

Som ett resultat av denna delning kommer vår nätfakturaadress att ändras från och med den 1 maj 2022. Information om detta finns tillgänglig på vår webbplats under avsnittet Kontakt.

Våra nya lokaler är i bruk

Utökning av våra produktionsanläggningar i Kalajoki blev färdig i Augusti. Nu har vi 1500 kvadratmeter utrymme för produktion och kontor. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (NMT-centralen) beviljade utvecklingsunderstöd till vårt företag för denna investering, högst 30 %.

Siipotec lämnade in patentansökningar

I fjol lämnade vi in fyra patentansökningar för att skydda våra maskinuppfinningar och -lösningar. Patent är en ensamrätt på grund av vilken uppfinnaren kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Ett patent skyddar den uppfinning som definierats i patentkraven. I Finland beviljas patent av Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Nya kontakter från LIGNA

Vårt företag var med på LIGNA-mässa som utställare i Hannover, Tyskland. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter. Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!

Foto: Petri Puttonen

Siipotec på Ligna

Vårt företag skall vara med på Ligna-mässa som utställare 27.5. – 31.5.2019 i Hannover, Tyskland.

Vällkomna att besöka på vår mässavdelning: Hall 11, F21!

Siipotec i Tekniikka & Talous tidningen

Siipotecs fruktbart samarbete med Kaskipuu Oy och Beckhoff Automation presenteras i den senaste utgåvan av Tekniikka & Talous (Teknik & Ekonomi). I en artikel som skrivits av Tero Illi anges bland annat hur hela linjeledningen i automatiseringen av en ny fönsterlinje för Kaskipuu skiljer sig från traditionella lösningar; integration, flexibilitet och endelad seriell storlek överensstämmer med Industry 4.0-filosofin.

Vårt företag har levererat de mest krävande CNC-bearbetningsmaskiner för Kaskipuus fabrik i Viitasaari. De är baserade på lineärmotor teknologi och därför är konstruktioner enkla och tillförlitliga.

Genom att öka automation har Kaskipuu förbättrat effektiviteten och flexibiliteten samtidigt som kvalitetsnivån upprätthålls, säger teknisk direktör Timo Lehtinen.