Video: Transport av ny produktionslinje

Vi levererade en ny produktionslinje till vår kund. Blocken tillverkade för modernisering transporterades som stora enheter (se video / Olli Pahikainen). På detta sätt möjliggjorde vi att kundens produktionsstopp blev kort.

Se video

 

Ny Robogrind under utveckling

Vårt företag har börjat utveckla en ny generation Robogrind (RGNG). Den första generationens version producerades mellan 2000 och 2020. Robogrind avlägsnar kemikalierester och skador från korrosion på insidan av kemikaliebehållare.

Den nya RGNG är enklare i sin struktur och mer avancerad när det kommer till automatisering. Maskinens användbarhet är bättre än någonsin. RGNG:s marknader ligger främst utomlands.

Kostnadsestimatet för RGNG-projektet ligger på nästan 400 000 euro, och projektet finansieras delvis av EU.

Nya kontakter från LIGNA

Vårt företag var med på LIGNA-mässa som utställare i Hannover, Tyskland. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter.

Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!

Siipotec på Ligna

Vårt företag skall vara med på Ligna-mässa som utställare den 15 – 19 maj 2023 i Hannover, Tyskland. På mässan kommer vi att presentera våra individuella och innovativa lösningar för produktionsautomation. Ligna är världens största mässa för träbearbetningsteknik och maskiner.

Välkomna att besöka på vår mässavdelning: hall 14, H74!

Siipotec har fått patent

Vårt foretag har beviljats patent (PRS 130115) för en lagerautomationslösning. Det är en automatiskt anpassad förvaringslösning som optimerar det använda lagringsutrymmet baserat på föränderliga produktdimensioner.

Tack vare vår lösning finns det inget behov av fasta förvaringsplatser, som hyllor på lagret. Innovationen kan utnyttjas vid lagring av slutprodukter eller i skapandet av ett buffertlager på produktionslinjen.

 

Antikka till vår underhålls- och servicechef

Pasi Antikka from Oulainen har valts till Siipotecs underhålls- och servicechef från och med den sjätte februari 2023. Pasi har många års erfarenhet av underhållsarbete, och han är ansvarig för underhålls- och serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar.

Vi välkomnar honom till vårt team!

En ny såglinje för Lumon

Siipotecs nyckelfärdig leverans omfattar alla projektfaser från behovskartläggning ända till planering, installation, användarutbildning och underhållstjänster. På bilden utbildas arbetarna för använding av såglinjen, som levererades till Lumons spanska fabrik i början av Juli.

Siipotec Oy kommer att delas

Siipotec Oy kommer att delas till två separata bolag den 30 april 2022. Den ena bedriver näringsverksamhet och den andra äger fastigheter. Ägandet av båda bolagen förblir detsamma som i det ursprungliga bolaget. Affärsverksamheten kommer att fortsätta oförändrad och sköts av den nuvarande, yrkeskunniga personalen.

Med hänsyn till och utifrån denna delning kommer Siipotec Oy:s FO-nummer att ändras. Alla ansvar och skyldigheter relaterade till affärsverksamheten hos Siipotec Oy (1025515-4) tillsammans med dess personal och kontrakt kommer att övergå till Siipotec Oy (3251960-8) i sin helhet och på samma villkor. Alla ansvar och skyldigheter relaterade till fastigheter kommer däremot att övergå till Siipo Estate Oy (2244295-0).

Som ett resultat av denna delning kommer vår nätfakturaadress att ändras från och med den 1 maj 2022. Information om detta finns tillgänglig på vår webbplats under avsnittet Kontakt.

Våra nya lokaler är i bruk

Utökning av våra produktionsanläggningar i Kalajoki blev färdig i Augusti. Nu har vi 1500 kvadratmeter utrymme för produktion och kontor. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (NMT-centralen) beviljade utvecklingsunderstöd till vårt företag för denna investering, högst 30 %.