Siipotec på Ligna

Vårt företag skall vara med på Ligna-mässa som utställare 27.5. – 31.5.2019 i Hannover, Tyskland.

Vällkomna att besöka på vår mässavdelning: Hall 11, F21!

Siipotec i Tekniikka & Talous tidningen

Siipotecs fruktbart samarbete med Kaskipuu Oy och Beckhoff Automation presenteras i den senaste utgåvan av Tekniikka & Talous (Teknik & Ekonomi). I en artikel som skrivits av Tero Illi anges bland annat hur hela linjeledningen i automatiseringen av en ny fönsterlinje för Kaskipuu skiljer sig från traditionella lösningar; integration, flexibilitet och endelad seriell storlek överensstämmer med Industry 4.0-filosofin.

Vårt företag har levererat de mest krävande CNC-bearbetningsmaskiner för Kaskipuus fabrik i Viitasaari. De är baserade på lineärmotor teknologi och därför är konstruktioner enkla och tillförlitliga.

Genom att öka automation har Kaskipuu förbättrat effektiviteten och flexibiliteten samtidigt som kvalitetsnivån upprätthålls, säger teknisk direktör Timo Lehtinen.

NYA KONTAKTER FRÅN TRÄ & TEKNIK

Vårt företag var med på Trä & Teknik-mässa som utställare i Göteborg, Sverige. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter. Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!

SIIPOTECS FÖRETAGSVIDEO

Vi har publicerat företagsvideon. Genom den kan du bekanta dig med våra produkter och verksamheter. Videon kan ses på våra webbsidor under rubriken Siipotec.

SIIPOTECS EXPORTHANDEL EXPANDERAR TILL SVERIGE

Vårt företag kommer att leverera sin första maskin till Sverige. Den skräddarsydda CNC-maskinen ska levereras till ett stort svenskt företag i sommar. Vårt företag har exporterat produkter till flera länder sedan många år, men med den här nya affären öppnar sig också marknaden i Sverige.

VI HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER

Vårt företag har flyttat till nya lokaler på Ketolankuja i Kalajoki. Nu finns det både produktions- och kontorslokaler under samma tak. Produktionslokalerna byggdes under de två föregående åren. En ny maskinverkstad blev färdig i höstas och i samband med detta förnyades maskineriet. Den andra delen av hallen och kontorslokalerna blev färdiga för en vecka sedan. Totala investeringskostnader var cirka en miljon euro. (Bild Annika Tiitto)