God jul och gott nyt år!

Istället för att skicka ut julkort eller julgåvor hjälper vi barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Jul i Sinnet är en insamling för att stödja mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Kampanjen genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors tillsammans med YLE. Medlen från insamlingen används för att skaffa matpresentkort med vilka mindre bemedlade barnfamiljer kan köpa mat till julbordet. 

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er ett framgångsrikt Nytt År!

 

Kankaanpää till vår underhålls- och servicechef

Harri Kankaanpää från Kalajoki har valts till Siipotecs underhålls- och servicechef från och med den 15 oktober 2020. Harri har många års erfarenhet av att arbeta, till exempel, som produktions- och utvecklingstekniker. Han är ansvarig för underhålls- och serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar.

Vi välkomnar honom till vårt team!

Siipotec skall investera i en ny CNC-bearbetningsmaskin

NTM-Centralen in Norra Österbotten har beviljat understöd för Siipotec Oy för att investera i en CNC-bearbetningsmaskin med vertikal spindel. Europeiska regionala utvecklingsfonden är också inblandad i finansieringen. Stödet är begränsat till 30 procent av de stödberättigande utgifterna. Maskinen kommer att köpas före april 2021.

Kuvahaun tulos haulle Rakennerahasto hävkraft

ERUF-emblem på svenska

God jul och gott nyt år!

Istället för att skicka ut julkort och julgåvor har vi givit en gåva för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Med vår julgåva kan Rädda Barnen stöda barns skolgång och hobbyverksamhet.  Barnen får tack vare stödet samma möjligheter som andra barn – de får glädje och ökad självkänsla, samt en chans att bryta fattigdomens onda cirkel.

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er ett framgångsrikt Nytt År!

Siipotec skall investera i en ny CNC-bearbetningsmaskin

NTM-Centralen in Norra Österbotten har beviljat understöd för Siipotec Oy för att investera i en CNC-bearbetningsmaskin med vertikal spindel. Europeiska regionala utvecklingsfonden är också inblandad i finansieringen. Stödet är begränsat till 35 procent av de stödberättigande utgifterna. Maskinen kommer att köpas före mars 2020.

ERUF-emblem på svenskaKuvahaun tulos haulle Rakennerahasto hävkraft

 

Nya kontakter från LIGNA

Vårt företag var med på LIGNA-mässa som utställare i Hannover, Tyskland. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter. Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!Foto: Petri Puttonen

Siipotec på Ligna

Vårt företag skall vara med på Ligna-mässa som utställare 27.5. – 31.5.2019 i Hannover, Tyskland.

Vällkomna att besöka på vår mässavdelning: Hall 11, F21!

Siipotec i Tekniikka & Talous tidningen

Siipotecs fruktbart samarbete med Kaskipuu Oy och Beckhoff Automation presenteras i den senaste utgåvan av Tekniikka & Talous (Teknik & Ekonomi). I en artikel som skrivits av Tero Illi anges bland annat hur hela linjeledningen i automatiseringen av en ny fönsterlinje för Kaskipuu skiljer sig från traditionella lösningar; integration, flexibilitet och endelad seriell storlek överensstämmer med Industry 4.0-filosofin.

Vårt företag har levererat de mest krävande CNC-bearbetningsmaskiner för Kaskipuus fabrik i Viitasaari. De är baserade på lineärmotor teknologi och därför är konstruktioner enkla och tillförlitliga.

Genom att öka automation har Kaskipuu förbättrat effektiviteten och flexibiliteten samtidigt som kvalitetsnivån upprätthålls, säger teknisk direktör Timo Lehtinen.