Våra nya lokaler är i bruk

Utökning av våra produktionsanläggningar i Kalajoki blev färdig i Augusti. Nu har vi 1500 kvadratmeter utrymme för produktion och kontor. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (NMT-centralen) beviljade utvecklingsunderstöd till vårt företag för denna investering, högst 30 %.

Siipotec lämnade in patentansökningar

I fjol lämnade vi in fyra patentansökningar för att skydda våra maskinuppfinningar och -lösningar. Patent är en ensamrätt på grund av vilken uppfinnaren kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Ett patent skyddar den uppfinning som definierats i patentkraven. I Finland beviljas patent av Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Kankaanpää till vår underhålls- och servicechef

Harri Kankaanpää från Kalajoki har valts till Siipotecs underhålls- och servicechef från och med den 15 oktober 2020. Harri har många års erfarenhet av att arbeta, till exempel, som produktions- och utvecklingstekniker. Han är ansvarig för underhålls- och serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar.

Vi välkomnar honom till vårt team!

Nya kontakter från LIGNA

Vårt företag var med på LIGNA-mässa som utställare i Hannover, Tyskland. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter. Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!

Foto: Petri Puttonen

Siipotec på Ligna

Vårt företag skall vara med på Ligna-mässa som utställare 27.5. – 31.5.2019 i Hannover, Tyskland.

Vällkomna att besöka på vår mässavdelning: Hall 11, F21!

Siipotec i Tekniikka & Talous tidningen

Siipotecs fruktbart samarbete med Kaskipuu Oy och Beckhoff Automation presenteras i den senaste utgåvan av Tekniikka & Talous (Teknik & Ekonomi). I en artikel som skrivits av Tero Illi anges bland annat hur hela linjeledningen i automatiseringen av en ny fönsterlinje för Kaskipuu skiljer sig från traditionella lösningar; integration, flexibilitet och endelad seriell storlek överensstämmer med Industry 4.0-filosofin.

Vårt företag har levererat de mest krävande CNC-bearbetningsmaskiner för Kaskipuus fabrik i Viitasaari. De är baserade på lineärmotor teknologi och därför är konstruktioner enkla och tillförlitliga.

Genom att öka automation har Kaskipuu förbättrat effektiviteten och flexibiliteten samtidigt som kvalitetsnivån upprätthålls, säger teknisk direktör Timo Lehtinen.

NYA KONTAKTER FRÅN TRÄ & TEKNIK

Vårt företag var med på Trä & Teknik-mässa som utställare i Göteborg, Sverige. Mässbesökare var intresserade av Siipotecs maskiner och vi fick nya, intressanta kontakter. Vi tackar varmt alla besökare på vår mässavdelning samt våra samarbetspartner!