Antikka till vår underhålls- och servicechef

Pasi Antikka from Oulainen har valts till Siipotecs underhålls- och servicechef från och med den sjätte februari 2023. Pasi har många års erfarenhet av underhållsarbete, och han är ansvarig för underhålls- och serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar.

Vi välkomnar honom till vårt team!