En ny såglinje för Lumon

Siipotecs nyckelfärdig leverans omfattar alla projektfaser från behovskartläggning ända till planering, installation, användarutbildning och underhållstjänster. På bilden utbildas arbetarna för använding av såglinjen, som levererades till Lumons spanska fabrik i början av Juli.