God jul och gott nyt år!

Istället för att skicka ut julkort eller julgåvor hjälper vi barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt. Jul i Sinnet är en insamling för att stödja mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Kampanjen genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors tillsammans med YLE. Medlen från insamlingen används för att skaffa matpresentkort med vilka mindre bemedlade barnfamiljer kan köpa mat till julbordet. 

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er ett framgångsrikt Nytt År!