God jul och gott nyt år!

Istället för att skicka ut julkort och julgåvor har vi givit en gåva för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Med vår julgåva kan Rädda Barnen stöda barns skolgång och hobbyverksamhet.  Barnen får tack vare stödet samma möjligheter som andra barn – de får glädje och ökad självkänsla, samt en chans att bryta fattigdomens onda cirkel.

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er ett framgångsrikt Nytt År!