VI HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER

Vårt företag har flyttat till nya lokaler på Ketolankuja i Kalajoki. Nu finns det både produktions- och kontorslokaler under samma tak. Produktionslokalerna byggdes under de två föregående åren. En ny maskinverkstad blev färdig i höstas och i samband med detta förnyades maskineriet. Den andra delen av hallen och kontorslokalerna blev färdiga för en vecka sedan. Totala investeringskostnader var cirka en miljon euro. (Bild Annika Tiitto)