Lumon Oy

Den exakta kapningslängden på profilerna och platserna för bearbetningen säkerställs med linjär servoteknik. Denna spelfria teknik kan säkerställa att samma noggrannhet bibehålls under maskinens hela livscykel utan någon spelkompensation. Tekniken möjliggör också höga accelerationer och arbetsstyckenas överföringshastigheter (en maximal hastighet på 8 meter per sekund).

Såglinjen, som levererades till Lumon hösten 2020, inkluderar också automatisk hanteringsutrustning för både det arbetsstycke som ska matas in i linjen och den färdiga slutprodukten. I slutet av linjen vänds slutprodukten till önskad position och plats.

www.lumon.fi

Korsu Ovet Oy

Bearbetningscentret har två spindlar samt ett verktygsmagasin, från vilket verktyget kan bytas samtidigt för två spindlar.

I maskinleveransen ingick även transportörer framför och bakom maskinen.

www.korsuovet.fi

Suomen Visor Oy

Profilarbetsstyckena lyfts in i produktionslinjens matningsmagasin. Maskinen sågar samtidigt fyra profilarbetsstycken parallellt och optimerar produktionssatsen så att produktionsförlusten hålls på ett minimum.

Tillbehör läggs till i de kapade profilerna. Tillbehören fästs automatiskt i profilerna på produktionslinjen. Den färdiga produkten är lasermärkt i slutet av linjen.

www.visor.fi

Charmia Group Oy

Huvudutrustningen för robotcellen består av en KUKA-robot som rör sig på ett snabbt linjärt spår och av ett mångsidigt maskinsynssystem. Systemet identifierar de färdigskurna skivdelarna i knippan, jämför identifieringsuppgifter med de uppgifter som erhålls från produktionsstyrning och palleterar styckena i enlighet med detta, antingen direkt eller genom mellanlagring som placerar styckena automatiskt.

Robotcellen använder en teknik som är patenterad av Siipotec, som möjliggör oavbruten och smidig hantering och bearbetning av alla tillgängliga färgtoner. Också den vakuumgripare som används för att plocka upp styckena innehåller sådan teknik som är skräddarsydd för implementering av den här robotcellen.

www.charmia.fi

Kaskipuu Oy

Kaskipuu Oy har byggt en effektiv produktionslinje med modern och fördomsfri teknik för sin fönsterproduktion i Viitasaari anläggning. Nya metoder tillämpas i fönstertillverkning, men med respekt för traditionerna, såsom det har varit fallet också tidigare med tanke på Kaskipuus produkter och verksamhet.

Siipotec har varit med i automatiseringsprocess av Viitasaari anläggning från och med år 1995. Leveranserna har omfattat bland annat CNC-fleroperationsmaskiner. Någon mer detaljerad beskrivning av dessa maskiner är inte möjligt på grund av företagshemlighet.

www.kaski.fi