Kaskipuu Oy

Kaskipuu Oy har byggt en effektiv produktionslinje med modern och fördomsfri teknik för sin fönsterproduktion i Viitasaari anläggning. Nya metoder tillämpas i fönstertillverkning, men med respekt för traditionerna, såsom det har varit fallet också tidigare med tanke på Kaskipuus produkter och verksamhet.

Siipotec har varit med i automatiseringsprocess av Viitasaari anläggning från och med år 1995. Leveranserna har omfattat bland annat CNC-fleroperationsmaskiner. Någon mer detaljerad beskrivning av dessa maskiner är inte möjligt på grund av företagshemlighet.

 

Oy Kohiwood Ltd

Kohiwood har två limskivaanläggningar i Soini. Anläggningarnas tillverkningskapasitet är 25 000 m3 limskivor per år. När det gäller kostnadseffektivitet, kan Kohiwood konkurrera med länder med lägre arbetskraftskostnader, men ändå med hög kvalitet och ekologiskt hållbart nyttjande.

Siipotec har levererat en omfattande automatiseringsprojekt av en produktionslinje till Kohiwood på våren 2016. Leveransenheten bestod av en robot för inmatning hos en tappmaskinlinje, för granskning av defekter på skivans yta hos ett vision-baserat system samt en robot i slutet av linjen för hantering av färdiga skivor. Den här roboten sorterar produkter i separata satser på grund av kvalitetsvärdering som gjorts med hjälp av kameror. Just nu håller Siipotec på att utveckla en lösning som möjliggör att kvaliteten av Kohiwoods produkter kommer att förbättras ytterligare.

UAB Singlis Ltd

UAB Singlis är en litauisk agenturaffär som är verksam som importör av maskin- och bladteknologi. Affären har cirka 60 professionella i sin tjänst och huvuddelen av dess kunder är verksamma i tillverkning av möbler, såsom underleverantörer av IKEA. Massproduktion förutsätter effektivitet i produktion och när det gäller automatiseringskriterier är cykeltidskrav, förutom kvalitet, viktigast av allt.

Siipotec har levererat sina maskiner via Singlis, utöver underleverantörer av IKEA, bland annat till Europas största tillverkare av parkett.