Kaskipuu Oy

Kaskipuu Oy har byggt en effektiv produktionslinje med modern och fördomsfri teknik för sin fönsterproduktion i Viitasaari anläggning. Nya metoder tillämpas i fönstertillverkning, men med respekt för traditionerna, såsom det har varit fallet också tidigare med tanke på Kaskipuus produkter och verksamhet.

Siipotec har varit med i automatiseringsprocess av Viitasaari anläggning från och med år 1995. Leveranserna har omfattat bland annat CNC-fleroperationsmaskiner. Någon mer detaljerad beskrivning av dessa maskiner är inte möjligt på grund av företagshemlighet.

https://kaski.fi/

 

Charmia Group Oy

Huvudutrustningen för robotcellen består av en KUKA-robot som rör sig på ett snabbt linjärt spår och av ett mångsidigt maskinsynssystem. Systemet identifierar de färdigskurna skivdelarna i knippan, jämför identifieringsuppgifter med de uppgifter som erhålls från produktionsstyrning och palleterar styckena i enlighet med detta, antingen direkt eller genom mellanlagring som placerar styckena automatiskt.

Robotcellen använder en teknik som är patenterad av Siipotec, som möjliggör oavbruten och smidig hantering och bearbetning av alla tillgängliga färgtoner. Också den vakuumgripare som används för att plocka upp styckena innehåller sådan teknik som är skräddarsydd för implementering av den här robotcellen.

www.charmia.fi

UAB Singlis Ltd

UAB Singlis är en litauisk agenturaffär som är verksam som importör av maskin- och bladteknologi. Affären har cirka 60 professionella i sin tjänst och huvuddelen av dess kunder är verksamma i tillverkning av möbler, såsom underleverantörer av IKEA. Massproduktion förutsätter effektivitet i produktion och när det gäller automatiseringskriterier är cykeltidskrav, förutom kvalitet, viktigast av allt.

Siipotec har levererat sina maskiner via Singlis, utöver underleverantörer av IKEA, bland annat till Europas största tillverkare av parkett.