Siipotec lämnade in patentansökningar

I fjol lämnade vi in fyra patentansökningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Ett patent skyddar den uppfinning som definierats i patentkraven.