Siipotec lämnade in patentansökningar

I fjol lämnade vi in fyra patentansökningar för att skydda våra maskinuppfinningar och -lösningar. Patent är en ensamrätt på grund av vilken uppfinnaren kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Ett patent skyddar den uppfinning som definierats i patentkraven. I Finland beviljas patent av Patent- och registerstyrelsen (PRS).