Siipotec Oy kommer att delas

Siipotec Oy kommer att delas till två separata bolag den 30 april 2022. Den ena bedriver näringsverksamhet och den andra äger fastigheter. Ägandet av båda bolagen förblir detsamma som i det ursprungliga bolaget. Affärsverksamheten kommer att fortsätta oförändrad och sköts av den nuvarande, yrkeskunniga personalen.

Med hänsyn till och utifrån denna delning kommer Siipotec Oy:s FO-nummer att ändras. Alla ansvar och skyldigheter relaterade till affärsverksamheten hos Siipotec Oy (1025515-4) tillsammans med dess personal och kontrakt kommer att övergå till Siipotec Oy (3251960-8) i sin helhet och på samma villkor. Alla ansvar och skyldigheter relaterade till fastigheter kommer däremot att övergå till Siipo Estate Oy (2244295-0).

Som ett resultat av denna delning kommer vår nätfakturaadress att ändras från och med den 1 maj 2022. Information om detta finns tillgänglig på vår webbplats under avsnittet Kontakt.