Vi levererar skräddarskydda CNC-bearbetningsmaskiner för dörr-, fönster- och möbelindustrin enligt behov vid efterföljande processning av trä. Med maskinerna bearbetas till exempel dörr- och fönsterkomponenter. Dessa komponenter förses med bearbetningar av beslag, hålborrningar för montering samt bearbetningar för olika anslutningar med tanke på särskilda anslutningsmetoder.

Maskinerna är typiskt linjemaskiner med genommatning, men kan också användas manuellt. Linjärservor används ofta för att positionera maskinernas rörelseaxlar och gripare. Antalet rörelseaxlar under CNC-styrning är vanligen 3–35 stycken. Linjärservon är en avancerad teknik där rörelsen genereras utan någon mekanisk kontakt. I praktiken innebär lösningen en sådan struktur där det inte finns några mekaniska spel, inte när den är ny eller används redan. Rörelsehastigheter med dessa maskindrifter är stora, även 8 m/s, precision inom några hundradelar, beroende på återkopplingsavkänning.

Linjärservotekniken förenklar betydligt den mekaniska strukturen och gör det möjligt att montera flera driftsapplikationer (servor) parallellt utan något komplicerat skruv- eller kuggstångssystem.

Som bearbetningsspindlar använder vi HSD-bearbetningsspindlar som importeras av oss. Spindeln väljs enligt det specifika kravet. Vanligtvis är spindeleffekten 5–20kW/12 000–24 000 varv per minut. Mer specifika detaljer om bearbetningsspindlar och en detaljerad produktkatalog finns på tillverkarens webbsidor, www.hsd.it.

Beckhoffs CNC-styrning (www.beckhoff.fi) utnyttjas numera för att styra CNC-maskiner. Styrning är en robust och mångsidig CNC-styrning och maskinen använder ett standard programmeringsspråk (G). Maskinen ansluts ofta till av kunden använda produktionsstyrnings- eller planeringssystem. Också CAM-program används generellt för att enkelt forma bearbetningsbanor direkt ur planeringsbilder.

I maskinerna finns det alltid en massiv, svetsad ram med plattkonstruktion. Vikten är 2–12 ton beroende på maskinen. Bearbetning som gäller ramen och utrustningskomponenterna kan i stor utsträckning göras i vår egen maskinverkstad. Svetsspänningar glödgas naturligtvis bort från de svetsade konstruktionerna före bearbetning. Genom detta säkerställs ett högkvalitativt, opåverkat slutresultat.