Vi vill säkerställa att våra kunders maskiner fungerar och är effektiva. Ett förebyggande underhåll blir förmånligare än att reparera förs då det förekommer något fel eller någon felfunktion på maskinen. Våra underhållstjänster garanterar att maskinerna både är och hålls i gott skick och fungerar utan avbrott.

EFFEKTIVA MANIPULATORER GENOM KOMPETENS

Vi tillverkar effektiva manipulatorer för bearbetning av stycken. Vanligtvis används manipulatorn för att mata in och lasta av stycken samt för en automatisk lagerförvaltning på linjen. Styckena är vanligen dörr- och fönsterkomponenter som behandlas som ett lager. Manipulatorn kan, utöver en vertikalaxel, ha flera vertikalaxlar, antingen på samma sida eller motsatta sidor av en horisontalaxel.

Manipulatorns horisontalaxel är typiskt minst 12 m. Vertikalaxelns rörelse är typiskt 1,5–2 m. Manipulatorns horisontella balk är 200 x 400 x 12 konstruktionsrör (RHS), i tvåsidiga lösningar 400 x 400 x 12 konstruktionsrör (RHS). Ledarytorna bearbetas till plattor som svetsats på stamrörets övre och nedre kant. De västerländska THK-ledarna fästas på dessa ytor. På den övre plattan finns en så kallad säkerhetsspik som håller vertikalaxeln fast vid konstruktionen även om styrsläden skadas så illa att axelsystemet skulle kunna falla ner. Drifterna implementeras genom återkopplade kortslutna asynkronmotorer eller servor vilkas effekt överförs via kuggrem till en slädesplatta.

Manipulatorer implementeras ofta också försedda med Beckhoff-servor. Fördelarna omfattar ett större antal hastigheter, bättre dynamik och precision.

Gripare skräddarsys enligt produkten. De vanligaste av dessa är suglåda eller sugkopp. Ofta kan stycket också gripas mekaniskt genom att pressa på ändor eller sida.

På manipulatorns område kan det finnas också andra behandlingsanordningar såsom assemblerare och bearbetningsmaskiner. Lagerstyrning kan ingå i manipulatorns styrning eller alternativt kan lagret hanteras av ett externt produktionsstyrningssystem.