NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA LEVERANSER AV PRODUKTIONSLINJER:

Tillverkning av en ram för värmedörren från komponenter till en färdigkonstruerad förform omfattar en komplex linje som består av flera olika delenheter. Linjens särskilda egenskaper är en ytterst kort cykeltid (30 s/dörr) och en mycket flexibel möjlighet att tillverka en dörr med speciella dimensioner.

En robotcell för tillverkning av möbelkomponenter, i vilken robotcellen innehåller KUKA-roboten med hög precision och därtill i den solida ramen integrerade bearbetningsspindlar (4 stycken), slipmaskiner (2 stycken), spåntransportörer och säkerhetskonstruktioner. I cellen tillverkas möbelkomponenter av ytterst hög kvalitet.

Monteringsbanan för möbelkomponenter som genomförts med tre robotar. I linjen finns det ytterligare en komplex press som beaktar styckets eventuella avvikelser, vilket betyder att stycket rätas ut före pressning. Styckena behandlas skonsamt på grund av att det gäller färdigt ytbehandlade komponenter.

I en pluggningslinje för värmeelement skruvas ihop pluggar i dess förbindningselement (4 stycken). Som ett krav är en hård cykeltid, 8 s/stycke vid sidan av de i rad föränderliga modellerna som läses av lasersensorer innan de matas in i linjen. Vid genomförandet av den här linjen har det använts bland annat vibratormatare (8 stycken) för att mata in ett stycke.

En produktionslinje för tillverkning av gårdsmöbler i vilken ett stycke plockas upp från pallen med roboten, bearbetas (fräsningar och borrningar), Rampamuffar fästas vid stycket och det färdiga stycket palleteras tillbaka på pallen av samma robot.

Linjen som tillverkats för rambearbetning består av matnings- och överföringstransportörer (kedjetransportörer), en hålborr för montering, en ram-CNC och en manipulator. Cykeltiden är cirka 14 s/stycke. Styckena rör sig på linjen från en pall till annan. I den färdiga pallen finns det mellanribbor automatiskt installerade.