Våra nya lokaler är i bruk

Utökning av våra produktionsanläggningar i Kalajoki blev färdig i Augusti. Nu har vi 1500 kvadratmeter utrymme för produktion och kontor. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (NMT-centralen) beviljade utvecklingsunderstöd till vårt företag för denna investering, högst 30 %.