Vi ska utöka våra produktionsanläggningar

Vi ska utöka våra produktionsanläggningar i Kalajoki i syfte att ha mer utrymme för våra produktionslinjer.  Byggarbetet börjar på våren 2021. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten (NMT-centralen) har beviljat utvecklingsunderstöd till vårt företag för denna investering, högst 30 %.

ERUF-emblem på svenskaKuvahaun tulos haulle Rakennerahasto hävkraft