Kontakt

Raimo Siipo
Verkställande direktör, försäljning
Telefon +358 44 5694 802
raimo.siipo(snabel-a)siipotec.fi

Tommi Nissilä
Elplanering
Telefon +358 44 5694 810
tommi.nissila(snabel-a)siipotec.fi

Ville Alasimi
Automationsplanering
Telefon +358 44 5694 811
ville.alasimi(snabel-a)siipotec.fi

Arto Niskanen
Mekanikplanering
Telefon +358 44 5694 804
arto.niskanen(snabel-a)siipotec.fi

Lauri Laakko
Mekanikplanering
Telefon +358 44 5694 809
lauri.laakko(snabel-a)siipotec.fi

Pasi Antikka
Underhålls- och servicechef
Telefon +358 44 5694 805
pasi.antikka(snabel-a)siipotec.fi

 

Virpi Siipo
Ekonomi, forskning och utveckling, ED
Telefon +358 44 5694 806
virpi.siipo(snabel-a)siipotec.fi

Faktureringsuppgifter
Nätfakturaadress: 003732519608
Operatör: MAVENTA
Förmedlarkod: 003721291126

Om er egen operatör är en bank, är förmedlarkod DABAFIHH.