Toimitamme puun jatkojalostajien tarpeisiin, kuten ovi-, ikkuna- ja huonekaluteollisuuteen, räätälöidyt CNC-työstökoneet. Koneilla työstetään esimerkiksi oven ja ikkunan komponentteja. Näihin komponentteihin tehdään helankoneistukset, kiinnitysreikäporaukset sekä eri liitostapojen vaatimat liitoskoneistukset.

Koneet ovat tyypillisesti läpisyöttöisiä linjakoneita, mutta käyttö voi olla manuaalinenkin. Koneiden liikeakseleiden ja tarttujien paikoitukseen käytetään usein lineaariservoja. CNC-ohjauksessa olevia liikeakseleita on tyypillisesti 3–35 kpl. Lineaariservo on edistyksellinen tekniikka, jossa liike synnytetään ilman mitään mekaanista kosketusta. Käytännössä ratkaisu tarkoittaa rakennetta, jossa ei ole uutena eikä voi käytössäkään syntyä mitään mekaanisia välyksiä. Liikenopeudet näillä käytöillä ovat suuret, jopa 8 m/s, tarkkuudet takaisinkytkentäanturoinnista riippuen muutaman sadasosan sisällä.

Lineaariservotekniikka yksinkertaistaa huomattavasti mekaanista rakennetta ja mahdollistaa useiden käyttöjen rinnakkaisen asennuksen ilman monimutkaista ruuvi- tai hammastankojärjestelmää.

Työstökaroina käytämme HSD-työstökaroja, joiden maahantuojana toimimme. Kara valitaan kulloisenkin vaatimuksen mukaisesti, tyypillisesti karateho on 5–20kw/12000–24000 rpm. Tarkemmat tiedot työstökaroista ja yksityiskohtainen tuotekuvasto löytyy valmistajan sivulta www.hsd.it.

CNC-koneiden ohjauksena käytetään nykyisin Beckhoff-CNC-ohjausta (www.beckhoff.fi). Ohjaus on järeä ja monipuolinen CNC-ohjaus ja kone käyttää standardin mukaista G-kielistä ohjelmointikieltä. Usein kone liitetään asiakkaalla käytössä olevaan ylempään tuotannonohjaus- tai suunnittelujärjestelmään. Myös CAM-ohjelmaa käytetään yleisesti työstöratojen yksinkertaiseen muodostamiseen suoraan suunnittelukuvista.

Koneissa on aina massiivinen hitsattu levyrakenteinen runko. Paino on koneesta riippuen 2–12 tn. Rungon ja varusteluosien koneistukset voidaan merkittäviltä osin tehdä omassa koneistamossamme. Hitsatuista rakenteista luonnollisesti hehkutetaan hitsausjännitykset pois ennen koneistusta; tällä varmistetaan laadukas ja koneistuksessa elämätön lopputulos.