Vårt företag har sitt ursprung i år 1987, då vi började verksamheten med namnet Tmi (Firma) Raimo Siipo. Namnet Siipotec Oy fördes in år 1995. Antalet professionella sysselsatta i Kalajoki är 12, ytterligare arbetar 4–6 personer dagligen för våra underleverantörer.

ÅRTIONDENS ERFARENHET

Under vår 30-åriga verksamhet har vi kunnat förbättra produktion av företag som är verksamma inom olika industrier genom hundratals leveranser. Vår kompetens grundar sig på omfattande förståelse för våra kunders verksamhetsmiljöer och utvecklingsbehov samt på kunskap om tillgängliga serieproduktionslösningar.

FÖR VÅRA KUNDERS BÄSTA

Vår kärnkompetens utgörs av leveranser med individuella lösningar för produktionsautomation. Som ett resultat av vår kompetens levererar vi pålitliga och kostnadseffektiva produktionsautomationssystem för att optimera affärsverksamheten hos våra kunder.