Kuka-partner110Automatisering av produktion och robotar förbättrar leveranssäkerheten och minskar antalet fel i produktionen. Produkternas ledtid påskyndas och onödiga arbetsfaser bortfaller.

Vi har varit verksamma som KUKA System Partner sedan 2014. Vi har tidigare erfarenhet bland annat av Yaskawa Motoman robotar som vi levererat sedan 2007. Ytterligare har vi genomfört några enskilda projekt med andra varumärken, såsom ABB.

Tallenna

Numera försöker vi hitta lösningar primärt bland den omfattande KUKA-kollektionen som omfattar robotar med belastningskapacitet för 3–1300 kilogram. Ett mer detaljerat sortiment av modeller och tilläggsutrustningar i anknytning till robotar samt avancerade tillämpningsprogramvaror finns på www.kuka.fi.

En robot kan installeras till exempel på det linjära spåret, då spåret utgör robotens sjunde axel. Som ett robotverktyg kan användas bearbetningsspindlar eller andra verktyg som också utnyttjas i olika arbetsfaser. Som en gripare kan användas en vakuum- eller en mekanisk gripare eller deras kombination. Vid användning av roboten för bearbetning kan ett stycke vara fäst på griparen och bearbetningsspindlarna är fasta eller vice versa.

Robotar är långlivade: den genomsnittliga livslängden är 15 år (statistiskt). Importören gör ett förmånligt underhållsavtal för robotar som vi levererat.

Leveranser av en robotcell innehåller alltid mer än bara den själva roboten. Leveransen innefattar åtminstone:

  • miljöplanering och eventuell simulering bland annat för granskning av räckvidd
  • planering och tillverkning av en gripare eller ett verktyg
  • säkerhetskonstruktioner/ljusridåer
  • installation och ibruktagande
  • användarutbildning för roboten (vanligen 2–3 arbetsdagar)

Våra mest omfattande leveranser av en robotcell har också innefattat bearbetningsmaskiner och transportörer. En del av leveranserna har, utöver de tre robotarna, innefattat komplexa monteringspressar och transportörer.

En väl fungerande och effektiv tillverkningscell kan bildas till exempel på så sätt att roboten installeras på ett långt linjärt spår, standarmaskiner installeras på miljön och styckets byten, positioneringar (placeringar) samt paletteringar utförs med roboten. Med tanke på förändringar blir cellen mycket flexibel jämfört med massiva, skräddarsydda produktionslinjer. Mer effektiviteten fås till exempel genom att lägga flera robotar på samma spår.

Ett heltäckande sortiment av standardtilläggsutrustningar är tillgängligt för robotar. Verktyg kan bytas ut automatiskt med hjälp av en verktygsbytare.

Vi har en mångsidig simuleringsprogram vilket möjliggör att robotmiljön med dess hjälputrustningar kan simuleras innan man ska börja med den egentliga anordningsplaneringen. Med simulering kan man säkerställa dimensionerna och de faktiska cykeltiderna. Videosimuleringen kan tillställas våra kunder för att bekanta sig med.