Vi planerar och levererar både helautomatiska och halvautomatiska produktionslinjerna samt enskilda maskinerna. Vi modifierar det existerande maskineriet till en automatiserad lösning genom att tillsätta till exempel robotar och transportörer i produktionslinjen.

En nyckelfärdig leverans omfattar alla projektfaser från behovskartläggning ända till planering, installation, användarutbildning och underhållstjänster.

En lyckad automationslösning är individuell och kostnadseffektiv. Funktionalitet beseglas av underhållssäkerhet och ett kontinuerligt programvarustöd. Allt detta ingår i tjänster av vårt företag.

DE MEST EFFEKTIVA TILLVERKNINGSCELLERNA MED ROBOTAR

Vi levererar länkarmrobotar för belastningskapacitet med 3–1300 kilogram. Utöver de nya robotarna erbjuder vi också så kallade demoversioner av robotar som varit i bruk. Den kompletta leveransen av en robotcell består alltid av miljösimulering, säkerhetskonstruktioner, tillverkning av en gripare eller verktyg samt installation och introduktion med utbildning. De hållbara och långlivade robotarna har ett pålitligt underhåll arrangerats av importören.

Se mer

KUNDORIENTERADE PRODUKTIONSLINJER

Vi levererar produktionslinjer för montering och maskinbearbetning av stycken. Som utgångspunkt är den önskade cykeltiden samt de av komponenterna ställda kraven. Leveransen omfattar planering, tillverkning, installation samt ibruktagande och användarutbildning.

Se mer

SNABBA OCH SÄKRA CNC-MASKINER

CNC-maskiner med genommatning konstrueras typiskt för bearbetning av långa artiklar och träförädlingsindustrin. Maskinerna leverereras också för bearbetning av plattliknande stycken. I CNC-maskinerna används ofta linjärservor i vilka den linjära rörelsen genereras utan någon mekanisk kontakt av maskindelar. Denna teknik möjliggör maximihastigheten och samtidigt också en mycket exakt och spelfri positionering. Tekniken tillåter också att lätt montera flera driftsapplikationer (servor) parallellt utan något komplicerat skruv- eller kuggstångssystem.

Läs mer

FLEXIBELT BEARBETNINGSARBETE

Vi erbjuder bearbetningstjänster också som underleverantör. Våra moderna produktionslokaler och maskinutrustningar tillsammans med vår erfarna personal möjliggör även de mest krävande uppdragen. Vi betjänar flexibelt med en snabb tidtabell.

Läs mer