Ny Robogrind under utveckling

Vårt företag har börjat utveckla en ny generation Robogrind (RGNG). Den första generationens version producerades mellan 2000 och 2020. Robogrind avlägsnar kemikalierester och skador från korrosion på insidan av kemikaliebehållare.

Den nya RGNG är enklare i sin struktur och mer avancerad när det kommer till automatisering. Maskinens användbarhet är bättre än någonsin. RGNG:s marknader ligger främst utomlands.

Kostnadsestimatet för RGNG-projektet ligger på nästan 400 000 euro, och projektet finansieras delvis av EU.